fi / en

Lisää arvoa asiakkuuteen

Tavoitteletko uusia asiakkaita, parempaa asiakasuskollisuutta, lisää myyntiä tai pienempää asiakaspoistumaa? Haluatko tietää, ketkä asiakkaistasi ovat valmiita suosittelemaan sinua ja miten heidät saa sen tekemään?

2010-luvulla kuluttaja päättää, ketä kuuntelee ja kenen lauluja laulaa. Todelliset tulokset saavutetaan reilun pelin asiakkuusmarkkinoinnilla ja yli 1000 markkinointiratkaisun kokemuksella siitä, mikä toimii.

Referenssi


Kauppalehti: 9 143 näytetilausta Seedin automatisoidulla ohjelmalla
"Suunniteltu monivaiheinen hoitomalli oli uudenlaista markkinointia Kauppalehdessä ja osoittautui onnistuneeksi kokeiluksi. Ohjelma kerrytti muun muassa korkeat avausprosentit ja mahdollisti johdonmukaisen sekä hyvin ajoitetun viestinnän."
Lue lisää »